Studia zaoczne, I i II stopnia z komunikacji społecznej

Aby podjąć pracę w charakterze managera w przedsiębiorstwie, małej firmie lub instytucji publicznej należy przede wszystkim zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Obecnie w ofercie edukacyjnej większości polskich uczelni wyższych nie brak kierunków managerskich, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. Nie oznacz to jednak, iż menedżerem sportowym, kosmetycznym czy agentem muzycznym mogą zostać wyłącznie osoby, które skończyły kierunki związane z zarządzaniem czy marketingiem.

Osoby pragnące podjąć pracę managera z powodzeniem mogą również uczestniczyć w specjalnych szkoleniach i kursach, podczas których poszerzą swoją wiedzę oraz zdobędą umiejętności praktyczne, przygotowujące do sprawnego zarządzania, kontrolowania i planowania pracy w firmie. Jednakże takie umiejętności, uprawniające do podjęcia pracy menedżerskiej w różnych branżach można nabyć także na studiach dziennych lub zaocznych z komunikacji społecznej.

W toku nauki na kierunku komunikacja społeczna studenci zapoznają się  podstawowymi procesami i mechanizmami przekazywania informacji, co ma przecież ogromne znaczenie w procesie koordynowania pracy zespołów i grup zadaniowych w przedsiębiorstwach. Podczas studiów przyszli absolwenci zdobędą także umiejętności związane z wdrażaniem nowych technologii komunikacyjnych, służących poszerzaniu dostępności niezbędnych informacji.

Zajęcia teoretyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dotyczyć będą w głównej mierze psychologii (w tym również psychologii biznesu), pedagogiki, socjologii, marketingu, reklamy i podstaw dziennikarstwa. Podczas ćwiczeń i warsztatów studenci zyskają również umiejętności praktyczne w dziedzinie kultury języka, kreowania wizerunku czy badania opinii publicznej. Na niektórych uczelniach w toku nauki wprowadza się również zajęcia i wykłady z prawa medialnego oraz prawa autorskiego. Po zakończeniu studiów na komunikacji społecznej absolwenci mogą podjąć pracę w mediach, agencjach reklamowych czy instytucjach publicznych.