Studia dla managerów sportowych

Kierunki studiów menedżerskich cieszą się od kilku lat coraz większą popularnością, co związane jest między innymi z sytuacją na rynku pracy i poszukiwaniem wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników.

Aby móc pracować w branży managerskiej należy nie tylko odznaczać się pewnymi cechami, takimi jak obowiązkowość, zorganizowanie czy odporność na stres. Sprawny i skuteczny menedżer powinien również posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe i predyspozycje.

Obecnie jedną z chętniej wybieranych specjalizacji na studiach związanych z biznesem i zarządzaniem jest tak zwany manager sportu. Kierunek taki działa obecnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu, zaś jego głównym celem jest przygotowanie profesjonalnych menedżerów, zarządzających sportem na szczeblu lokalnym i krajowym.

Podczas studiów dla menedżerów sportowych studenci będą zgłębiać wiedzę na temat źródeł i możliwości finansowania organizacji sportowych, podstaw prawnych działania organizacji sportowych, oraz przygotowywania imprez masowych, strategii rozwoju i promocji. Studenci w toku nauki dowiedzą się również jak sprawnie i skutecznie zarządzać nowoczesnymi obiektami sportowymi oraz jak koordynować i planować promocję oraz działania klubów piłkarskich czy związków sportowych. W planie nauczania studiów dla managerów sportu znajdują się między innymi zajęcia z przedsiębiorczości, podstaw sportu i marketingu.

Po zakończeniu takiego kierunku lub ukończeniu dodatkowych szkoleń managerskich absolwenci będą mogli podjąć pracę w wydziałach sportu instytucji publicznych, samorządowych, a także w klubach i zrzeszeniach oraz ośrodkach sportowo-rekreacyjnych. Szeroka wiedza związana z metodami zarządzania oraz planowania pracy w organizacjach pozwoli absolwentowi studiów szukać zatrudnienia także w innych dziedzinach i branżach. Z uprawnieniami menedżerskimi można bowiem starać się również o zatrudnienie jako menedżer w służbie zdrowia lub w firmach kosmetycznych.