Podyplomowe studia managerskie finansowane z UE

Jednym z wiodących obecnie kierunków studiów okazuje się zarządzanie, marketing czy ekonomia. Po ukończeniu takich studiów z powodzeniem można podjąć pracę jako wykwalifikowany manager w wielu instytucjach publicznych lub prywatnych firmach i przedsiębiorstwach.

Zawód menedżera okazuje się obecnie niezwykle wiodącym na naszym krajowym, ale i międzynarodowym rynku pracy. Aby starać się o zatrudnienie na takim stanowisku, należy wykazać się przede wszystkim niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi, czyli ukończonymi studiami dziennymi lub zaocznymi na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Warto jednakże zdawać sobie sprawę, iż obecnie istnieje również możliwość skorzystania z wielu tematycznych kursów i szkoleń managerskich oraz studiów podyplomowych, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Dzięki funduszom społecznym możliwe jest częściowe lub całkowite sfinansowanie kosztów nauki, na kierunkach związanych z bankowością, ekonomią, zarządzaniem w służbie zdrowia czy instytucjach kultury.

Kierunki managerskie na studiach magisterskich i doktoranckich dofinansowywane z unijnych funduszy muszą jednakże spełniać konkretne standardy, dlatego też warto wybierać przede wszystkim uczelnie oferujące najwyższą jakość kształcenia. Na takie studia może również skierować nas pracodawca, który pokryje część kosztów nauki (około 20-30 procent całości kosztów). Warto jednakże wiedzieć, iż małe lub średnie firmy sfinansują mniejszą część kosztów, zaś środki z funduszy społecznych przeznaczone zostaną na dofinansowanie nierzadko nawet ponad 80 procent kosztów nauki.

W takim przypadku podczas procesu rekrutacyjnego oprócz dyplomów ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich wymagane jest również skierowanie od pracodawcy. Dobre studia podyplomowe finansowane ze środków unijnych w znacznym stopniu przyczynią się do poszerzenia wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności przez studenta. Dodatkowe kursy, szkolenia, warsztaty czy uprawnienia pozwolą mu w przyszłości sprawie i skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem.