Manager w ochronie i służbie zdrowia

Na naszym rynku pracy znaleźć można coraz więcej ogłoszeń dla managerów wielu branż i specjalizacji. Jednym z przykładów popularności zawodu menedżera jest powstawanie coraz większej liczny szkoleń i kursów oraz warsztatów tematycznych dla osób zarządzających zespołami.

Oprócz menedżerów gastronomii czy agentów koncertowych w przemyśle rozrywkowym i muzycznym wiele przedsiębiorstw publicznych oraz niepublicznych placówek prywatnych oferuje dziś możliwość zatrudnienia na stanowisku menedżera ochrony zdrowia. Jak jednakże uzyskać uprawnienia do wykonywania takiego zawodu?

W pracy managera służby zdrowia liczy się przede wszystkim profesjonalne wykształcenie i doświadczenie. Aby podjąć taką pracę należy więc ukończyć specjalne studia dzienne, zaoczne lub podyplomowe, związane z ochroną lub promocją zdrowia. Warto również dodać, iż wiele kursów prowadzonych jest także na kierunkach studiów, związanych z zarządzaniem sportem, na przykład na akademiach wychowania fizycznego. W toku ich trwania studenci zyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania publicznymi lub niepublicznymi placówkami i ośrodkami zdrowia czy kadrą medyczną w szpitalach.

Również podczas szkoleń i kursów dla managerów uczestnicy mogą zapoznać się z zasadami działania ubezpieczeń społecznych, wszelkimi regulacjami prawnymi dla niepublicznych placówek służby zdrowia oraz metod planowania strategii rozwoju i układania biznesplanów. Umiejętności te pozwolą po zakończeniu studiów lub szkolenia na podjęcie dobrej pracy w instytucjach publicznych ochrony zdrowia lub ośrodkach czy klinikach prywatnych.

Osoby pragnące podjąć pracę w placówkach ochrony lub służby zdrowia na szczeblu managerskim mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń unijnych, organizowanych w ramach funduszy społecznych i projektów strukturalnych dla państw członkowskich UE. Celem takich kursów jest przede wszystkim poprawa jakości funkcjonowania służby zdrowia w Polsce oraz wprowadzenie nowych i skutecznych technologii, sprzyjających wzmocnieniu potencjału zdrowia.