Kurs z zarządzania gastronomią, restauracją

Zawód managera w ostatnich latach staje się niezwykle popularny w wielu branżach, od kosmetycznej, aż po przemysł muzyczny. Jednakże stosunkowo wiele ofert pracy skierowanych jest obecnie także do menedżerów gastronomii.

Aby pracować w restauracji na szczeblu menedżerskim należy nie tylko odznaczać się pewnymi predyspozycjami i wykazać w skutecznym oraz sprawnym zarządzaniu zespołem, ale również wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Uprawnienia do wykonywania pracy managera w restauracjach, klubach, dyskotekach czy firmach związanych z gastronomią można uzyskać poprzez uczestnictwo w specjalnych kursach i szkoleniach.

Przeznaczone dla osób zarządzających pubami, kawiarniami, cukierniami, pizzeriami lub restauracjami szkolenia oraz kursy zawodowe dotyczą przede wszystkim otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kursanci dowiedzą się więc między innymi jak i gdzie uzyskać niezbędne pozwolenia oraz jak prowadzić księgowość firmy.

Niektóre szkolenia z zakresu zarządzania gastronomią mogą również dotyczyć skutecznych metod promowania firmy, na przykład przez organizację lub obsługę cateringową imprez. Profesjonalne kursy dla managerów gastronomii dotyczą nierzadko także wprowadzania nowych technologii i usprawnień, zaś pracownicy i menedżerowie niższego szczebla mogą wziąć udział w szkoleniach gastronomicznych dotyczących na przykład kuchni molekularnej lub przygotowywania potraw regionalnych.

Osoby pragnące podjąć pracę na stanowisku managera gastronomii powinny posiadać niezbędne umiejętności, dlatego też warto polecić im uczestnictwo w tematycznych szkoleniach, na przykład w kursach serwowania wina. Warto również wiedzieć, iż specjalne kursy dla menedżerów gastronomii prowadzą także niektóre uczelnie wyższe. Na studiach podyplomowych realizuje się program nauczania związany z podstawami prawnymi funkcjonowania obiektów gastronomicznych, nauką o zarządzaniu oraz metodami promocji i organizacji imprez.