Jak zostać managerem?

Aby zostać managerem trzeba posiadać nie tylko talent oraz duże zdolności interpersonalne ale również wykazać się umiejętnym zarządzeniem oraz oznaczać się wiedzą i niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi.

Według definicji słownikowych menedżer to osoba, która zarządza całym przedsiębiorstwem, kieruje zespołem ludzi, planuje, kontroluje i podejmuje decyzje ważne dla całej organizacji oraz wszystkich jej pracowników. Sprawny i skuteczny manager powinien również dbać o rozwój kadr oraz szybki przepływ informacji pomiędzy członkami organizacji. Określeniem „menedżer” tytułuje się więc wszystkie te osoby, które oddelegowane są przez zarząd firmy lub dyrekcję do koordynowania i zarządzania na określonym szczeblu oraz w stosunku do osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pragnąc zostać managerem sportowym lub menedżerem restauracji należy jednak ukończyć odpowiedni kierunek studiów lub kursy i szkolenia przygotowujące do uprawiania zawodu. Obecnie zainteresowanie kierunkami związanymi z zarządzaniem i biznesem nieustannie rośnie, dlatego też oferta edukacyjna dostosowana jest niemalże do wszystkich osób, pragnących w przyszłości spranie koordynować pracę zespołu.

Zależnie od wybranej branży, profilu przedsiębiorstwa oraz własnych kwalifikacji, po ukończeniu studiów z komunikacji społecznej lub dofinansowanych z UE studiów podyplomowych z zarządzania można starać się o pracę menedżera w wielu instytucjach kultury, w firmach kosmetycznych lub w służbie zdrowia. Po zakończeniu studiów oraz przyznaniu niezbędnych uprawnień, można także poszukiwać pracy jako agent koncertowy, na przykład w przemyśle muzycznym lub rozrywkowym.

Przydatne szkolenia i kursy dla managerów organizowane są zarówno przez placówki publiczne jak i prywatnych przedsiębiorców. Wiele z takich warsztatów i kursów może dotyczyć na przykład publicznego przemawiania lub przygotowywania konferencji i wstąpień czy wdrażania nowych technologii po przedsiębiorstwa. Menedżerom oraz osobom starającym się o takie stanowisko warto również polecić skorzystanie z profesjonalnych szkoleń z psychologii biznesu.